מחזור השיערה וצמיחה אחרי השתלת שיער

תהליך ההחלפה של השיער מתרחש במחזורים להם קוראים מחזור השיערה. השיער נושר באופן טבעי ושיער חדש צומח במקומו. אנחנו מורגלים לראות שיער נושר בסירוק או במהלך החפיפה. כמה זמן צריך לחכות עד שתצמח השיערה החדשה? התשובה כאן.

כדי להבין מדוע אנחנו צריכים לחכות אחרי השתלת שיער על מנת לראות תוצאות עלינו להבין קודם כל את מחזור השיערה ואיך הדברים עובדים.

מחזור השיערה

מחזור השיערה הוא תהליך מחזורי שבו השיערה נושרת וצומחת מחדש. אורך מחזור שיערה משתנה ואישי לכל זקיק בנפרד ולכן קשה מאוד לשים לב אליו. ככל שאנחנו מתבגרים, אורך מחזור השיערה משתנה ועשוי להתקצר. אלו השלבים –

  1. Anagen – שלב הצמיחה של השיערה
  2. Catagen – שלב ״מוות״ השיערה
  3. Telegen – שלב המנוחה

Anagen – שלב הצמיחה של השיערה

שלב זה הוא השלב שבו הקרקפת שולחת אותות לזקיק להמשיך לצמוח. שלב זה יכול להימשך בממוצע כ-4-6 שנים.
שלב זה יכול להיות מושפע ולהתקצר במקרים חריגים בעקבות לחץ, תזונה לא טובה או גיל ולכן ייתכן שבשלב מסויים שלב זה יהיה קצר מדי עד כדי כך שהשיערה כבר לא תהיה נראית לעין.

Anagen – שלב הצמיחה של השיערה

Catagen – ניתוק השיערה מהזקיק ומכלי הדם

הקרקפת שולחת אותות לזקיק השיערה שגורמים לו להתכווץ לאט לאט (מיניטואריזציה) והשיערה מתנתקת מהזקיק ומכלי הדם בקרקפת. שלב זה אורך בממוצע כשבועיים ובשלב זה לא תהיה צמיחה נוספת של השיערה.

Catagen – ניתוק השיערה מהזקיק ומכלי הדם

Telegen – שלב המנוחה

זהו השלב שלדעתי מעניין בעיקר את אלו שעברו השתלת שיער. שלב זה הוא שלב המנוחה של הזקיק ואורך בממוצע כ-3 חודשים (ולא במקרה זהו משך הזמן שמבקשים ממושתלי השיער להמתין בסבלנות עד לצמיחה). השיערה החדשה שתצמח תדחוף את השיערה הישנה וכך למעשה אנו חוזרים לשלב הראשון – שלב הצמיחה.

Telegen – שלב המנוחה