מדיניות פרטיות

בעת השימוש בשירותי אתר hamushtalim.co.il נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, במספר הטלפון, בכתובת המייל שלך ופרטים נוספים אשר יימסרו על ידי ביודעין (למשל כאשר אתה מבקש את שירותי הקליניקות באתר על ידי מילוי טופס פניה).

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך שכן הוא מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, הדפים שבהם צפית, ההצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) ממנה הגשת בקשה ועוד.

הרשמה לשירותים

ככל שיידרשו פרטים אישיים בעת הרשמה לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הכרחי באופן ישיר למתן השירותים.

בסיס הנתונים

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר אתר "המושתלים" ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק בהתאם לפרטיות זו מדיניות או בהתאם להוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותוכן.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו ניתן לזיהוי אישי.

דואר אלקטרוני ישיר

החברה מעוניינת לשלוח לך מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע אודותיה שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה יישלח רק לך אם נתת את הסכמתך המפורשת, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל אותו. החברה לא תמסור את המידע האישי שלך למפרסמים. עם זאת, היא עשויה להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. המידע הסטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים שנאסף על הפעילות שלך באתר למעט המקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתר, פעולות המנוגדות לחוק.
  • בעת שימוש בשירותים השונים באתר, מסירת הפרטים ובהסכמתך בעת מילוי הטפסים השונים באתר

הנכתב נאמר בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.