ביצוע השתלה נוספת

שאלה נוספת שעלתה בסקר זה האם אתה זקוק להשתלה נוספת?, ובמידה וכן האם תבצע השתלה נוספת?. ראינו כי הרבה מהמשיבים 53% אכן צריכים השתלה נוספת, כאשר 43% מתוכם מתכוונים לבצע אותה. מנגד 47% מעידים כי אינם צריכים השתלה נוספת אך אולי יצטרכו בעתיד (44% מתוכם).

כמובן לא כל השתלה מצליחה ולשביעות רצון מההשתלה יש השפעה על ההחלטה האם לבצע שוב את ההשתלה או לא.

בגרף ניתן לראות את פילוח התשובה האם זקוקים להשתלה נוספת לפי קטגוריית שביעות הרצון. נראה כי אלו שביצעו השתלה שלטענתם לא הצליחה (1-3) בוודאות צריכים לבצע אחת נוספת. כמו כן ניתן לראות את ממוצע כמות ההשתלות שהם כבר עברו (בגרף הכתום) ועבור שביעות רצון 1 הם עברו בממוצע 1.5 השתלות וכנראה שהם יבצעו השתלה נוספת.

ייתכן כי המרפאה מבצעת את ההשתלות בסדרת ניתוחים (עבור אלו עם שטח כיסוי גבוה שנדרש למלא – בסולם נורווד גבוה). ומפילוח התשובה של האם זקוק להשתלה נוספת לפי נורווד (בגרף התחתון) נראה כי הדבר נכון וככל ששטח הכיסוי גבוה יותר הסיכוי שתידרשנה השתלה נוספת גבוה יותר.