גילאי המושתלים אל מול סולם נורווד

גילאי המושתלים

המושתלים פונים להשתלה בכל גיל בין אם בשנות ה-20 לחייהם או בשנות ה-50 אך מרביתם בסוף העשור השלישי ובפתחו של הרביעי.

סולם נורווד

אצל גברים נהוג למדוד התקרחות גברית טיפוסית לפי סולם נורווד, המתאר התקרחות קלה (1) להתקרחות קשה (7). התקרחות מתחילה בדרך כלל בקדמת הראש באזור המפרצים, וממשיכה בקודקוד ובמרכז הראש. ניתן לראות כי רוב האוכלוסייה הפנתה להשתלה בין 3-6 במדד.  

כמות זקיקים בהתאם לסולם נורווד

בגרף למעלה ניתן לראות את ממוצעי הגילאים כתלות במספר הנורווד (תכלת) בו רואים מגמה כללית של עליה המעידה על התקרחות לאורך השנים, כלומר יש השפעה של הזמן כמובן על מדד ההתקרחות, וככל שעובר הזמן עוד ועוד שערות נושרות להן. כמו כן בצד ימין של הגרף ניתן לראות את ממוצע כמות השתלים שהושתלה כתלות במספר הנורווד (כחול).

מגמת העליה יותר ברורה, אך היא אינטואיטיבית – גבר בעל שטח הקרחה גדול יותר יצטרך כמות רבה יותר של זקיקים. עבור נורווד 1 אנו מקבלים תצפיות חריגות ומושתלים כמות זהה של זקיקים כפי שמושתל לנורווד 3.

ניתן להסביר זאת בשני אופנים: 

  • אנשים דיווחו באופן שגוי על מספר הנורווד שלהם מחוסר ידיעה או חוסר מודעות למצבם.
  • כדי להגיע לצפיפות מתאימה בין השיער הקיים לשיער המושתל יש להשתיל כמות גדולה של זקיקים ומכאן שכמות השקיקים בשטח קטן יותר תהיה שווה לכמות זקיקים בשטח גדול יותר.

מספר השתלות ביחס לנורווד

כמות ההשתלות שאדם עובר תלויה בהמון גורמים, בין אם איכות ההשתלה ובכמות הזקיקים שהושתלו, באזור התורם והחלמתו ובין אם באדם עצמו ושביעת רצונו. אך אנו רואים כי כבר מנורווד 3 ישנה עליה בכמות הממוצעת של ההשתלות ויש לקחת זאת בחשבון כי יתכן שאדם המוגדר נורווד 3 ומעלה יצטרך השתלה נוספת. בהמשך נראה כי לא מעט מדווחים כי יצטרכו לעבור השתלה נוספת בעתיד.  

יש לציין כי לא מעט פונים להשתלות תיקון לאחר השתלה כושלת אך לא נוכל להציג זאת בנתונים.