שימור ושיפור צמיחת השיער

המטרה בשאלות בפרק זה הייתה כפולה:

 • להראות ולפלח את האוכלוסייה לפי השימוש באמצעים השונים לשמר ולחזק את צמיחת השיער אחרי ההשתלה.
 • לנסות לקבל יכולת חיזוי באמצעות השימושים שהגדרתם על ההצלחה של ההשתלה או צפיפות השיער המושתל.

איך פיענחנו את הנתונים?

כל הקטגוריות המופיעות בפרק זה הוכנסו לרגרסיה לוגיסטית כאשר משתנה המטרה היה השתלה מוצלחת (שהומר לבינארי), והקטגוריות היו המשתנים המסבירים.

שיטה נוספת שנבדקה היא Multiple Logistic" Regression" ללא הפיכת משתנה המטרה למשתנה בינארי. אך יש לציין כי בשני המודלים לא נמצאה אף מובהקות סטטיסטית באף פרמטר. קרי לא ניתן להסיק כי שימוש בוויטמינים, בטיפול PRP פרופסיה וכו' אכן מגדיל את הסיכויים להצלחה בהשתלה, אך גם מהכיוון השני, לא ניתן להסיק כי אי שימוש בתכשירים ישפיע לרעה או לטובה על התוצאות.

בנוסף לאמור לעיל בחלוקה כקטגוריאלית פשוטה של הצלחה בהשתלה וחלוקה למשתנים הנוספים (פרופסיה, ויטמינים וכו') לא נראה משהו משמועתי וחריג. כלומר עבור השתלות מצליחות לא ראינו שימוש יתר/חוסר בתכשיר מסוים. וכמו כן גם עבור השתלות פחות מוצלחות.

המסקנה נכון לעכשיו היא פשוטה שכל מקרה לגופו ואדם צריך ללמוד מה טוב לו ומה פחות, ואין אף תכשיר קסם עם יתרונות משמעותיים על פני חבריו. במידה ובעתיד תהיינה כמות תגובות גבוהה יותר יכול להיות ונראה תוצאות אחרות.

במה אנשים משתמשים?

שימוש אישי חולק לשני חלקים האחד טיפולים שיער שונים לשימור ושיפור הצמיחה והאחר שימושים יום-יומיים.

פינסטריד (פרופסיה), רוגיין ומינוקסי

 • 82% משתמשים במולטי ויטמינים בשימוש יומיומי.
 • כ-27% משתמשים בפינסטריד ("פרופסיה"), כאשר 4% צרכו והפסיקו בגלל תופעות לוואי.
 • שימוש ברוג'ין (קצף) – כ28% משתמשים על בסיס יומיומי ו-4% הפסיקו בגלל תופעות לוואי.
 • מינוקסי (נוזלי) – 18% משתמשים ו-4% הפסיקו עקב תופעות לוואי.
 • תכשיר משולב פינסטריד ומינוקסידיל כנראה לא תפס תאוצה רחבה בעת מילוי הסקר, עם 7.8% שימוש ו1.5% הפסקה עקב תופעות לוואי.

טיפול בגורמי גדילה ומיזוטרפיה

בכל הנוגע ל-PRP ו-IPRF, בקרב המשיבים לסקר 65% ביצעו או יבצעו אותם בארץ, ו-35% העדיפו או יעדיפו לנסוע לחו"ל לבצע את הטיפול.

PRP

 • 47% ביצעו טיפול PRP.
 • 19% אולי יבצעו בעתיד.
 • 34% לא מתכוונים לבצע כלל.

IPRF

 • 28% מהמשיבים ביצעו טיפול IPRF.
 • 30% אולי יבצעו בעתיד.
 • 42% לא מתכוונים לבצע.

מזותרפיה

 • 14% ביצעו טיפולי מיזוטרפיה.
 • 27% אולי יבצעו בעתיד.
 • 59% לא מתכוונים לבצע כלל.

נתונים נוספים

65% מהמשיבים מאמינים שלשמפו שלהם יש חשיבות להצלחה. 27% מעשנים (נתון יחסית גבוה בקרב אוכלוסיית המעשנים הישראלית בקרב גברים העומד על 24.3%) ו-14.8% לפעמים. 64% מקפידים על תזונה בריאה ואורח חיים בריא, 22% לפעמים עושים זאת. 26% מבצעים עיסויים באופן קבוע 24% לפעמים. 76% לא משתמשים בתכשירים לשיער.

בגרפים הבאים ניתן לראות את שכיחות השימוש בכל קטגוריה. בגרף העליון מסומנות שלושת דרגות ההצלחה הגבוהות של ההשתלה 5-7 ואת אחוז השימוש בהם מבין כלל המשתמשים באותה דרגת הצלחה. לדוג' אחוז המשתמשים בוויטמינים עבור הצלחה בהשתלה 5 (כחול) עומד על 93% ועבור הצלחה 7 (שחור) עומד על 70%. בגרף האמצעי מסומנות השתלות כושלות המדורגות מ 1-3. ובגרף התחתון ניתן לראות צפיפות השערות דירוג 5-7 בחלוקה לקטגוריות אלו.