תנאי שימוש באתר

המושתלים איננה מתחייבת לטיב הביקורות הנכתבות ע״י משתמשייה כפי שמצויין בתנאי השימוש של האתר. כמו כן לא לניתורן ותיקונן. ונדגיש כי אלו מובאות כלשונן כפי שנכתבו ע״י גולשים מן המניין. נרחיב ונציין שיש להפעיל את שיקול הדעת הסביר באשר לטיבם, אמינותן, ולא להסתמך עליהן לכל מטרה ועניין.

המושתלים מתחזקת באתר זה מידע כדי לשפר את גישת הלקוחות למידע על הרגולציה בישראל בנוגע להשתלות וכל הנוגע בהן. המטרה שלנו היא לשמור את המידע הזה בזמן ומדויק. אם קיימות שגיאות נודה באם תביאו לתשומת לבנו, ואנו ננסה לתקן אותם.

עם זאת, המושתלים מצהירה ואתה הגולש מקבל הצהרה זו ונוטלים את האחריות ביחס לחומר באתר זה. 

חומר זה הוא מידע בעל אופי כללי בלבד שאינו מיועד לטיפול בנסיבות הספציפיות של כל אדם או ישות מסוים; לא בהכרח מקיף, שלם, מדויק או מעודכן;

אתר זה לעתים מקושר לאתרים חיצוניים שעליהם למושתלים אין שליטה ואשר המושתלים אינה נוטל כל אחריות; לא מקצועית או אחרת. אם הנך זקוק לעצה ספציפית, אתה תמיד צריך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים.

לתשומת לבך איננו יכולים להבטיח שמסמכים באתר זה יהיו עדכניים וזמינים באופן מקוון ושוטף. המסמך הקובע הוא זה שיצא לאור במהדורות הנייר מטעם הגוף הרלוונטי.

המטרה שלנו הינה למזער טעויות שנגרמו מטעמים טכניים. עם זאת נתונים או מידע באתר שלנו עשויים להכיל שגיאות, ואנחנו לא יכולים להבטיח שהשירות שלנו יהיה תמיד עדכני.

המושתלים אינה מקבלת שום אחריות בכל קשורים לבעיות כגון שנגרמו כתוצאה משימוש באתר או בכל אתרים חיצוניים מקושרים. המושתלים יתר על כן, לא תקבל כל טענה של גולש בגין זאת. והנך מסכים להצהרה זו בכך שהנך קורא אותה כעת ובפניך האפשרות שלא להמשיך בגלישה באתר זה.

החומר באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא או מומחה מורשה בתחום הרשאים לייעץ לגופו של עניין.

כל הנאמר להעיל מתייחס הן לביקורות המתועדות באתר. המושתלים איננה מתחייבת לטיב הביקורות הנכתבות ע״י משתמשייה ולא לניתורן ותיקונן. ונדגיש כי אלו מובאות כלשונן כפי שנכתבו ע״י גולשים מן המניין. נרחיב ונציין שיש להפעיל את שיקול הדעת הסביר באשר לטיבם, אמינותן, ולא להסתמך עליהן לכל מטרה ועניין.

הנכתב נאמר בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.

מקור: http://medisale.org/medisale-disclaimer/